விழுந்து விழுந்து சிரிக்கனுமா இதப் படிங்க


1) Sardar proposed a Girl . . .
Girl said 'I'm 1 year elder to you' . . .
Sardar said 'Oye No Problem Soniye, I'll marry you NEXT YEAR.

2) Sardar : I hav'nt slept all nite in the train.
Friend : why?
Sardar : Got upper berth.
Friend : why didn't you exchange?
Sardar : Oye, there was nobody to exchange in the lower berth..

3) A man asked sardarji, why Manmohan singh goes walking at evening not in the morning. Sardarji replied ''Arey bhai Manmohan is PM not AM''

4) Flash news: A 2 seater plane crashed in a graveyard in punjab .
Local sardars have so far found 500 bodies and are still digging for more..

5) Three Construction workers are working on the 20th floor of a tall building in Bombay. One is a Mallu, the second is a Bengali and the third is a Sardarji. Every day all the three meet in the lunch hall and have their lunch together.
One fine day-the Mallu opened his lunch box and finds idlis in the box. He says " I am fed up of eating these idlis daily. If I find idlis in the box tomorrow, i will jump from the 20th floor and die".
Next the Bengali opens his lunch box and finds Fish in it and says, If I find fish in my lunch box tomorrow, I am going to jump from the 20th floor of this building and die".
Next the Sardarji opens his lunch box and finds Parathas in it and says "Mother promise, if I find parathas in my box tomorrow I am also going to jump from the 20th floor"
Next day the three friends meet in the lunch room for lunch.
Mallu opens his lunch box and finds Idlis and promptly jumps from the 20th floor and dies.

The Bengali opens his lunch box and finds fish in it and jumps from the 20th floor and dies.
Sardarji opens his box and finds parathas and he also jumps from the 20th floor and dies.

In the combined funeral held for all the three friends by their colleagues,


the Mallu's widow says "I did not know he hated idlis so much. If not I would have packed something else for his lunch".
The Bengali's widow says "I did not know he hated fish so much. If not I would have packed something else for his lunch"
The sardarji's widow says "I do not understand what went wrong. My husband always prepared his own lunch!"

6)
Urine Test
Two sardarjis were sitting outside a clinic. One of them was crying like anything.
So the other asked, "Why are you crying?"
The first one replied, "I came here for blood test"
Second one asked, "So? Are you afraid?"
First one replied, "No, not that. During the blood test they cut my finger"
Hearing this the second one started crying.
The first one was astonished and asked other, "Why are you crying?"
The other replied, "I have come for my urine test."

7)
A train suddenly deviated from the tracks and ran onto the nearby fields before returning on the tracks again.
The passengers were horrified at this. At the next railway station, the driver was caught and questioned.
He was a sardar and explained that a man was standing on the tracks and he refused to budge. The authorities asked him, "Sardarji, are you mad? Just to save one person, you put so many lives in danger.
You should have overrun that person."
The sardar replied: "Exactly, that is what I was doing, but this idiot started running towards the field when the train came very close."

8)
One Sardar was enjoying Sun on a Beach in UK.
A lady came and asked him, " Are you relaxing" Sardar answered '" No I am Banta Singh"
Another Guy Came and asked the same Question. Sardar answered " No No Me ! Banta Singh"
Third one came and asked the same question, Sardar was totally annoyed and decided to shift his place.
While walking he saw another Sardar enjoying the Beach.
He went and asked him " Are you Relaxing?".
The other Sardar was much educated and answered "Yes I am relaxing.
The Sardar slapped him on his face and said "Idiot, they are all searching for you and you are sittinghere

4 comments:

கிருஷ்ணா said...

படு காமெடிதான்.. இருந்தாலும்.. ஏன் சர்தார்ஜின்னு கிண்டல் அடிக்கனும்? புரியவில்லையே!

வேடிக்கை மனிதன் said...

//கிருஷ்ணா said...
படு காமெடிதான்.. இருந்தாலும்.. ஏன் சர்தார்ஜின்னு கிண்டல் அடிக்கனும்? புரியவில்லையே!//

தவறு தான் ஒப்புக்கொள்கிறேன். அது இனையத்திலிருந்து எடுக்கப்பட்டது.

பின்னூட்டத்திற்கு நன்றி.

கிருஷ்ணா said...

நான் உங்களை குற்றம் சொல்லவில்லை?? பொதுவாக எல்லோரையும்தான்.. என்னையும் சேர்த்து..!

ஒரு இனத்தை சாடுவதையும் கிண்டலடிப்பதையும் மற்ற இனத்தவர் நிறுத்தினால்தான் இனங்களுக்கிடையே நல்லுறவு ஏற்படும்.. அதேபோல, தன் இனம்தான் சிறந்த இனம் என்ற இறுமாப்பும் தவிர்க்கப்பட வேண்டும்! (superiority complex)

இப்படி எல்லாம் அனுசரனையா இருந்தா உலகம் திருந்தி விடாதா.. என்ற சிறு நப்பாசைதான் நண்பா..

வேடிக்கை மனிதன் said...

//ஒரு இனத்தை சாடுவதையும் கிண்டலடிப்பதையும் மற்ற இனத்தவர் நிறுத்தினால்தான் இனங்களுக்கிடையே நல்லுறவு ஏற்படும்.. அதேபோல, தன் இனம்தான் சிறந்த இனம் என்ற இறுமாப்பும் தவிர்க்கப்பட வேண்டும்! (superiority complex)

இப்படி எல்லாம் அனுசரனையா இருந்தா உலகம் திருந்தி விடாதா.. என்ற சிறு நப்பாசைதான் நண்பா..//

நண்பரே நீங்கள் என்னைப் போலவே இருக்கிறீர்கள், மகிழ்சியாக இருக்கிறது