முரண்பாடு

குடிசைவாசி

குடிசை வாசியிடம் கேள்வி
எழுப்பப்பட்டது
இரண்டுக்கு மேல் வேண்டாம்
என்றபோது ஏன் மூன்றாவது
பதில்சொன்னான்
தள்ளிப்படுக்க இடமில்லாததால்
தவிர்க்கமுடியவில்லை


முரண்பாடு


பிச்சைக்காரன் மகனுக்கு
பெயரிட்டான்
குபேரன்


அரங்கேற்றம்


ஐந்தாவது
அரங்கேற்றம்
இந்தமுறை
பையன்தான்
முனுமுனுத்தது
கட்டில்

0 comments: